Mời đăng kí thi Flyers 2019

16:33 24/12/2018

Năm 2018, nhận thấy nhu cầu thi lấy chứng chỉ Cambridge Flyers của học sinh lớp 5 các trường khá lớn, Trung tâm khảo thí ủy quyền Cambridge tại Nguyễn Siêu quyết định tổ chức nhiều đợt thi Flyers bắt đầu từ tháng 03/2019. CMHS của các thí sinh tự do quan tâm có thể đăng kí online ngay trong bài này.

Quý phụ huynh có con là thí sinh tự do (không phải học sinh Nguyễn Siêu) tiến hành thủ tục đăng ký thi Cambridge English FLyers như sau:

Đăng ký trực tiếp tại Phòng Quốc tế tầng 3 nhà H Trường Nguyễn Siêu.

Chuẩn bị giấy tờ đăng ký:

1. 01 bản IN đơn đăng ký (đăng ký online thông tin bên dưới, in & nộp lại) 

Candidate ID form 

2. Điền "ID form" có dán 02 ảnh 3x4 (download, điền, dán ảnh & nộp lại)

Hướng dẫn điền Candidate ID form

3. Lệ phí thi 

*Phụ huynh vui lòng nộp lại hồ sơ đăng ký cho cô Thảo (kế toán) tại phòng Quốc Tế, tầng 01 nhà E trường Nguyễn Siêu.

Ngày thi: Sáng ngày 16/03/2019

Hạn chót đăng ký: 26/01/2019

Ngày nhận kết quả: 04 tuần sau ngày thi (dự kiến)

Ngày nhận chứng chỉ: 06 tuần sau ngày thi (dự kiến)

Lệ phí thi: 700.000 VNĐ

-------------------------------
Candidate ID form 
Hướng dẫn điền Candidate ID form