Tiếp tục nhận đơn đăng kí thi KET/PET 2019: ngày 10/03

16:30 25/12/2018

Các thí sinh tự do (không phải giáo viên, học sinh Nguyễn Siêu) tiến hành thủ tục đăng ký thi Cambridge English KET/PET như sau.

Chuẩn bị giấy tờ đăng ký:

1. 01 bản IN đơn đăng ký (đăng ký online thông tin bên dưới, in & nộp lại) 

Link: https://docs.google.com/forms/d/1_TR47MIQHitrGztxcQnYkQBs2jSuTpPJ-NhoLki9JKw/edit

2. CMT/Hộ chiếu/ ID form 

Trường hợp không có CMT/Hộ chiếu: Điền "ID form" có dán 02 ảnh 3x4 (download, điền, dán ảnh & nộp lại)

Candidate ID form 
Hướng dẫn điền Candidate ID form

3. Lệ phí thi 

*Phụ huynh vui lòng nộp lại hồ sơ đăng ký cho cô Thảo (kế toán) tại phòng Quốc Tế, tầng 01 nhà E trường Nguyễn Siêu.

Ngày thi PET: Sáng ngày 10/03/2019

Ngày thi KET: Chiều ngày 10/03/2019

Ngày nhận kết quả: 04 tuần sau ngày thi (dự kiến)

Ngày nhận chứng chỉ: 06 tuần sau ngày thi (dự kiến)

Lệ phí thi: 950.000 VNĐ