TIN TỨC - SỰ KIỆN - NHÂN VẬT

NGUYỄN SIÊU ĐẠT DANH HIỆU TRƯỜNG HỌC ĐIỂN HÌNH CỦA MICROSOFT LẦN THỨ HAI

Tổ chức giáo dục Microsoft toàn cầu vừa gửi thư chúc mừng và chính thức công nhận trường THCS & THPT Nguyễn Siêu đạt mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất để...

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

11:1

Tỉ lệ HS và GV

30

Sĩ số TB/lớp

100%

HS đỗ Đại học (từ 2014)

1500+

Giải thưởng HS

300+

Giải thưởng GV
Câu lạc bộ sau giờ học

06

CLB Học thuật

15

CLB Năng khiếu - Sở thích

10

CLB Tự quản

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

11:1

Tỉ lệ HS và GV

30

Sĩ số TB/lớp

100%

HS đỗ Đại học( từ 2014 )

1500

Giải thưởng HS

300

Giải thưởng GV
Câu lạc bộ sau giờ học

06

CLB Học thuật

15

CLB Năng khiếu - Sở thích

10

CLB Tự quản

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ