Học sinh lớp 2 "Đi tìm không khí sạch"

11:07 18/01/2022

Tham gia cuộc thi Nhà khoa học nhí do Viện Goethe đồng tổ chức và USAID tài trợ, Phạm Minh Sơn đã tham gia với chủ đề “Đi tìm không khí sạch” và được trao tặng giải Triển vọng. Sản phẩm của Minh Sơn là bài thi cá nhân duy nhất ở Hà Nội đạt giải.