Công tác Đảng


Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng.

"Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022"

Cuộc thi được tổ chức trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp từ ngày 13/6 đến ngày 05/9/2022.

Đại tá, NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Sáng 13/5, Đảng bộ thành phố Hà Nội, Quận uỷ Cầu Giấy đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu cho các Đảng viên lão thành, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây dựng Tổ quốc. Đại tá, NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch HĐQT trường Nguyễn Siêu vinh dự được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Trường Nguyễn Siêu đón đoàn kiểm tra công tác Đảng của Quận ủy Cầu Giấy

Chiều ngày 21/4/2022, Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Siêu đã đón đoàn kiểm tra công tác Đảng của Quận ủy Cầu Giấy (Theo quyết định số 967-QĐ/QU ngày 23/3/2022 của Quận ủy Cầu Giấy).

Dưới lá cờ Đảng, thầy cô là đồng chí của tôi

Tôi là một đảng viên trẻ đã có tám năm làm việc tại các cơ quan báo chí - truyền thông và từng có thời gian sinh sống tại nước ngoài. Năm 2019, tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, tôi phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú, được cấp trên cử đi học cảm tình Đảng và được kết nạp Đảng vào ngày 3 tháng 2 năm 2020. Cũng trong thời gian này, công việc của người làm báo đã đưa tôi trở về mái trường xưa yêu dấu và bắt đầu tham gia vào dự án kỉ niệm 30 năm thành lập trường Nguyễn Siêu.

Đảng bộ Trường Nguyễn Siêu và 30 năm lịch sử

(Tư liệu trích từ cuốn Biên niên sử 30 năm Trường Nguyễn Siêu "Sáng cùng thời gian" chuẩn bị ra mắt nhân kỷ niệm 30 năm thành lập trường.)

Cập nhật các văn bản công tác của Đảng

(Nghị quyết, Kế hoạch, Quyết định, Quy định, Hướng dẫn...)

Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 40-KH/QU ngày 04/10/2021 của Quận ủy Cầu Giấy về việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

"Tự soi, tự sửa"

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/QU, ngày 18/02/2022 của Quận ủy Cầu Giấy về Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,