Hướng dẫn cập nhật lại thông tin khi hồ sơ không hợp lệ

10:35 06/05/2020

Phụ huynh nhận được email phản hồi thông báo hồ sơ chưa hợp lệ từ Ban tuyển sinh

 

Truy cập website http://nguyensieu.edu.vn. Nhấn vào menu mục "Tuyển sinh" -> "Đăng ký tuyển sinh"

 

Đăng nhập bằng tài khoản email và mật khẩu mà phụ huynh đã sử dụng để đăng ký hồ sơ tuyển sinh trước đó

 

Hồ sơ đang ở trạng thái "Sai Thông Tin". Nhấn vào nút xem để xem thông tin hồ sơ

 

Phụ huynh sẽ nhìn thấy danh sách thông tin sai cần cập nhật lại. Nhấn vào nút "Về hồ sơ" để đến màn hình chỉnh sửa thông tin hồ sơ

 

Chỉnh sửa lại các thông tin bị sai

 

Sau khi chỉnh sửa lại hết các thông tin sai, phụ huynh kéo chuột xuống dưới và nhấn vào nút "Cập nhật thông tin" để hoàn tất việc cập nhật hồ sơ