Thắp sáng niềm tin

15:30 21/03/2016

Bài viết về NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà giáo Dương Thị Thịnh và hoạt động nhân đạo - từ thiện của Trường Nguyễn Siêu - đăng trên Tạp chí Truyền hình Hà Nội số Xuân Giáp Ngọ 2014.

Bài viết về NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà giáo Dương Thị Thịnh và hoạt động nhân đạo - từ thiện của Trường Nguyễn Siêu - đăng trên Tạp chí Truyền hình Hà Nội số Xuân Giáp Ngọ 2014.

Bài báo trên Tạp chí Truyền hình Hà Nội
Bài báo trên Tạp chí Truyền hình Hà Nội