Trường phổ thông muốn HS nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2

20:26 24/11/2016

- Trong diễn văn khai mạc tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch HĐ trường đã khẳng định giữ mục tiêu của Trường Nguyễn Siêu là trường chất lượng cao ngang tầm khu vực, hội nhập quốc tế và thực hiện chương trình Quốc tế Cambridge cho học sinh có thể sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Trong diễn văn khai mạc tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch HĐ trường đã khẳng định giữ mục tiêu của Trường Nguyễn Siêu là trường chất lượng cao ngang tầm khu vực, hội nhập quốc tế và thực hiện chương trình Quốc tế Cambridge cho học sinh có thể sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. 

Được thành lập vào năm 1991 bởi vợ chồng nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh và nhà giáo Dương Thị Thịnh, tới nay, sau 25 năm phát triển, tới nay, Trường Nguyễn Siêu được coi là "một điểm sáng của giáo dục Thủ đô".

Từ năm học đầu tiên chỉ có 132 học sinh với 5 lớp, tới nay, Trường Nguyễn Siêu đã có 2.336 học sinh với 91 lớp. 100% số lớp là "Chất lượng cao" theo Luật Thru đô (trong đó có hơn 30% học sinh theo học chương trình Cambridge).

Trường Nguyễn Siêu cũng được Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) công nhân là Trung tâm khảo thí ủy quyền và giảng dạy chương trình phổ thông quốc tế Cambridge với mã số trường VN236.

Theo nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh, tỉ lệ học sinh Trường Nguyễn Siêu đỗ vào các trường đại học đỗ từ 74-100%, thi học sinh giỏi đạt 1.352 giải, bao gồm các giải văn hóa và các môn nghệ thuật, thể thao.

Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh cũng nhắc lại mục tiêu của Trường Nguyễn Siêu: Trường chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội, ngang tầm với các trường phổ thông trong khu vực; Giữ vững bản sắc dân tộc, hội nhập quốc tế, đưa Trường Nguyễn Siêu thực hiện chương trình quốc tế Cambridge cho học sinh có thể sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2; Đào tạo học sinh trở thành những công dân có tri thức, có sức khỏe, chủ động sáng tạo để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Cũng trong dịp này, Trường Nguyễn Siêu đã vinh dự nhận được Cờ thi đua của Chính phủ.

 

Lê Văn (VietNamNet)