Bán trú


KIỂM TRA THỰC TẾ CÁC CƠ SỞ CUNG ỨNG THỰC PHẨM

Ngày 22/10/2023, đại diện ban lãnh đạo trường Nguyễn Siêu đã có buổi tham quan kiểm tra thực tế các cơ sở cung ứng thực phẩm cho nhà trường. Đây là hoạt động được tiến hành định kỳ hằng năm, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.