TIN TUYỂN SINH


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

Năm học 2022-2023, Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Siêu bước sang năm học thứ 18 thực hiện chương trình Chất lượng cao và năm học thứ 10 giảng dạy chương trình Song ngữ Quốc tế liên thông theo chuẩn hệ Cambridge từ Checkpoint Primary (Tiểu học) đến A-Levels (Lớp 12/Dự bị đại học).