TIN TUYỂN SINH


WEBINAR TUYỂN SINH VÀO 10: "DẠY HỌC PHÂN HOÁ - ĐÁP ỨNG ĐA MỤC TIÊU"

Bậc THPT là thời điểm mang tính quyết định, ảnh hưởng tới tương lai của học sinh. Đây cũng là lúc học sinh bắt đầu phát triển năng lực nổi trội, hình thành chính kiến và cá tính riêng về định hướng nghề nghiệp. Sự đa dạng của từng cá thể học sinh dẫn tới nhu cầu cần có một lộ trình học tập phân hoá, hướng tới "đa mục tiêu". Tất cả mong muốn và nguyện vọng này của cha mẹ & học sinh sẽ được chia sẻ và tháo gỡ trong Webinar "Dạy học phân hoá - Đáp ứng đa mục tiêu".

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Siêu bước sang năm học thứ 19 thực hiện chương trình Chất lượng cao và năm học thứ 11 giảng dạy chương trình Song ngữ Quốc tế liên thông theo chuẩn hệ Cambridge từ Checkpoint Primary (Tiểu học) đến A-Level (Lớp 12/Dự bị đại học).