Hai lớp 12 đầu tiên và những nỗ lực từ gốc

13:09 05/08/2021

Ngay từ thế hệ đầu tiên còn quá nhiều khó khăn ngày ấy, thầy cô và các học sinh đã nỗ lực thực hiện sứ mệnh 100% đỗ tốt nghiệp - một tỉ lệ đáng mơ ước của bất cứ ngôi trường nào. Và truyền thống ấy vẫn giữ liền mạch tới ngày nay.

Bức ảnh quý chụp thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Vĩnh, cô Trần Thúy Lan, cô Lương Ngọc Bảo và học sinh lớp 12A, 12B - hai lớp 12 đầu tiên của trường Nguyễn Siêu.