Hiệu trưởng Minh Thúy nhận giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo"

12:09 08/11/2017

Sáng 8/11, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy đã vinh dự được trao tặng giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ nhất, năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Với những nỗ lực không ngừng nâng cao đạo đức, thái độ học tập kết hợp với đổi mới, cải tiến chương trình, chất lượng giáo dục, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy đã vinh dự được trao tặng giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo". Đây là sự ghi nhận, cũng là nguồn động viên rất lớn đối với công cuộc hội nhập, phát triển quốc tế của trường Nguyễn Siêu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy nhận giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo".

Giải thưởng này là vinh dự và nguồn động viên rất lớn đối với cá nhân Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy cũng như công cuộc đổi mới chất lượng giáo dục của toàn trường Nguyễn Siêu.