Những gương mặt xuất sắc trong kì thi A Level năm học 2021-2022

12:57 12/08/2022

Trong số những gương mặt xuất sắc đạt điểm tuyệt đối A/A* các môn trong kì thi A Level lần này, có những bạn đã lên máy bay cho hành trình học tập tại các vùng đất mới, cũng có những gương mặt vẫn tiếp tục học tập tại Việt Nam và vừa tổ chức thành công show ca nhạc ấm áp.