Thanh niên NS “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”

14:16 22/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp; Trường Nguyễn Siêu tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” để hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là cuộc thi có ý nghĩa lớn, đặc biệt là đối với thế hệ Đoàn viên thanh niên, giúp Đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử của Đoàn viên, thanh niên và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại đơn vị Đoàn Trường THPT Nguyễn Siêu, Đoàn viên - thanh niên tham gia với tinh thần sôi nổi và hào hứng. Qua cuộc thi, các Đoàn viên - thanh niên được cung cấp những kiến thức cơ bản về Hội đồng nhân dân, quy định về bầu cử, những yêu cầu đối với đại biểu dân cử, hướng dẫn cách xây dựng chương trình hành động, vận động bầu cử. 

Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, mỗi cử tri trẻ cần nêu cao trách nhiệm công dân lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

>>> Truy cập link dự thi tại đây!