VĂN PHÒNG PHẨM VÀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP CHO NSERS

14:48 10/08/2023

Kho Văn phòng phẩm và quà lưu niệm của Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu luôn sẵn sàng các vật phẩm đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc. NSers có thể liên hệ Kho VPP - Quà tặng tại Tầng 1 nhà C để biết thêm chi tiết.