30 năm tiếng trống trường Nguyễn Siêu

09:51 07/09/2021

Vậy là tiếng trống trường năm học 2021-2022 đã điểm, năm học mới đã bắt đầu. Hãy cùng nhau nhìn lại những hình ảnh đặc biệt của lễ Khai giảng trường Nguyễn Siêu trong suốt 30 năm qua.