"Hát về Trường Nguyễn Siêu"

08:00 08/08/2021

[ Câu chuyện về ca khúc truyền thống của trường - "Bài ca Trường Nguyễn Siêu" ]

"Về nơi đây những mái đầu chụm lại bên nhau dưới mái trường chung một chí hướng, Trường Nguyễn Siêu ươm những mầm xanh. Ở nơi đây như gia đình lớn, thầy cô lo nuôi dạy các con, mỗi tiết học, giờ vui chơi xốn xang niềm vui. Trường ta tiếp bước trường Thần Siêu, soi sáng tâm hồn của các con. Thầy dạy giỏi, trò chăm ngoan. Ngày mai, tung cánh phương trời xa, vẫn hướng về Trường Nguyễn Siêu - một tổ ấm chan chứa mối tình thân thương." 

[ Tạm dịch: “Welcome to the gate of determination. Here at Nguyen Sieu, you little green buds will be nurtured. We are your second family, we watch you grow with love and care. We educate you in fascinating lessons and see you having funs. The tradition of Master Sieu is continued here, your mind will be enlightened. Excellent teachers, hard-working pupils. In the future, anywhere you go, Nguyen Sieu will remain in your heart – your second home of compassion..." ]
 

>>> Xem MV "Bài ca trường Nguyễn Siêu" tại đây!