Podcast đầu tiên của Trường Nguyễn Siêu chính thức "ra lò"

20:41 28/09/2021

Podcast Nếp Nguyễn Siêu: “Phát triển nhờ giao tiếp: Tại sao không?" - podcast đầu tiên của Trường Nguyễn Siêu được xây dựng với chủ đề Nếp Giao tiếp (bao gồm các kĩ năng chào, nói và nghe). Nếp Giao tiếp được biết đến như một trong năm nhóm nếp của Nếp Nguyễn Siêu được giảng dạy, phổ biến và áp dụng với mọi thế hệ học sinh, giáo viên và nhân viên Trường Nguyễn Siêu trong suốt 30 năm qua.

Thân mời học sinh và cha mẹ học sinh lắng nghe:


Podcast Nếp Nguyễn Siêu: “Phát triển nhờ giao tiếp: Tại sao không?"

>>> Chi tiết vui lòng xem tại: https://youtu.be/nI3k7KRZ4K0