Ngày Hội Hướng nghiệp trường Nguyễn Siêu năm học 2020-2021

09:45 19/04/2021

Chiều ngày 16 tháng 4 năm 2021, Trường Nguyễn Siêu đã tổ chức Ngày Hội Hướng nghiệp cho gần 500 bạn học sinh THPT và các bậc cha mẹ học sinh. Với quy mô hơn 60 trường đại học khách mời, ngày Hội Hướng nghiệp năm nay đã thu được những kết quả tốt đẹp