Podcast Nếp Nguyễn Siêu: "Công nghệ trong đời sống hiện đại"

12:20 07/10/2021

Chính sự phát triển của ngành công nghệ đã đánh dấu con người bước vào một giai đoạn phát triển mới. Hiện đại hơn, thông minh hơn, tiện ích hơn. Thế những bên cạnh những tiện ích mà công nghệ mang lại, cũng tồn tại những ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống chúng ta. Vậy công nghệ có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống con người.

Xin mời quý độc giả nghe podcast tại đây:


Podcast Nếp Nguyễn Siêu: "Công nghệ trong đời sống hiện đại"

>>> Độc giả tìm hiểu chi tiết tại đây.