Thế hệ giáo viên đầu tiên

08:00 30/08/2021

[ Bản demo trích từ sách Biên niên sử 30 năm Trường Nguyễn Siêu. BBT rất mong được tiếp tục đón nhận những ý kiến đóng góp của các thế hệ giáo chức và học sinh để hoàn thiện bản thảo tốt hơn. Trân trọng! ]