An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc

08:00 28/04/2022

Trong thông điệp đưa ra nhân 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝑻𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒗𝒆̂̀ 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒐̛𝒊 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄, ông Guy Ryder - Tổng giám đốc ILO nêu rõ: "Đã đến lúc cần loại bỏ gánh nặng là những căng thẳng tại nơi làm việc." Nhân ngày 28/4, hãy cùng Nguyen Sieu Psychology tìm hiểu những mẹo hay để kiểm soát những căng thẳng của bản thân trong công việc


Hy vọng rằng các thầy cô giáo cùng các bậc cha mẹ học sinh sẽ luôn 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒂̉ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏, 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒗𝒂̀ đ𝒂𝒎 𝒎𝒆̂ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉.
💙💙💙

Nguồn: Believe Perform

𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑺𝒊𝒆𝒖 𝑷𝒔𝒚𝒄𝒉𝒐𝒍𝒐𝒈𝒚