"Chúng con và mái trường tuổi 30"

16:59 11/11/2021

Đó là tiêu đề cuốn Nhật ký của lớp CI6 niên khoá 2018-2023, hiện đang học lớp 4 dưới mái trường Tiểu học Nguyễn Siêu. Nhật ký viết: "Ngôi trường mà chúng con đã chọn, nơi mãi mãi là một phần trong con"...