Chung tay xây dựng thư viện lớp học tại Nguyễn Siêu

15:46 29/11/2022

Bộ phận Hoạt động trải nghiệm và Thư viện đã tiến hành đánh giá hoạt động Thư viện lớp học thông qua các tiêu chí: Quản lí tủ sách, mượn trả, giới thiệu sách và các hoạt động thúc đẩy phong trào đọc sách… Những Thư viện lớp học hiệu quả nhất đã được tặng sách mới.

Bộ phận Hoạt động trải nghiệm và Thư viện đã tiến hành đánh giá hoạt động Thư viện lớp học thông qua các tiêu chí: Quản lí tủ sách, mượn trả, giới thiệu sách và các hoạt động thúc đẩy phong trào đọc sách… Những Thư viện lớp học hiệu quả nhất đã được tặng sách mới.

Thư viện lớp học được xây dựng với mục đích: Định hướng cho học sinh đọc sách theo chủ đề, đưa sách tới gần bạn đọc nhằm hạn chế việc sử dụng các thiết bị điện tử, hướng tới giải trí lành mạnh. Luân chuyển sách từ thư viện tới từng lớp học và giữa học sinh với nhau để giúp các con đọc được nhiều sách hơn. Chia sẻ sách hay trong chính cộng đồng bạn đọc, tránh lãng phí khi mua tài liệu trùng lặp. Giúp học sinh duy trì thói quen đọc sách, đồng thời giúp các con dần hình thành kỹ năng tự quản lí tài sản.