Cơ hội học tập trực tuyến miễn phí từ ENZ

09:00 13/09/2022

Trong tháng 9 và tháng 10 này, Tổ chức Giáo dục New Zealand (ENZ) sẽ tổ chức chuỗi Master Class miễn phí cho học sinh từ khối 10 đến khối 12, diễn ra vào sáng thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Sau khi tham gia khóa học, học sinh sẽ được nhận chứng chỉ do ENZ cấp. Hạn đăng kí cuối 21/9/2022.