Đọc sách cùng Halloween

20:04 31/10/2022

Tuần này, các bạn học sinh lên thư viện được tham gia 2 hoạt động với chủ đề Halloween do Thư viện và giáo viên tiếng Anh tổ chức, bao gồm:

- Thử thách "Be the author": mỗi người viết 1 câu tiếng Anh nối tiếp để tạo thành 1 câu chuyện.

- Đọc sách tiếng Anh thể loại trinh thám.

Qua các hoạt động này, học sinh được rèn luyện kỹ năng đọc sách nhanh, viết tiếng Anh và phát huy khả năng sáng tạo. Mỗi cá nhân trong lớp đều được thử tài làm tác giả để tạo nên một câu chuyện thú vị cho dịp Halloween này.