HS nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng kết quả học tập

17:13 09/10/2018

Trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lí học đường lần thứ 6 xuất bản Quý III năm 2018 mới đây, học sinh Vũ Phương Nhi (lớp 11NS3 Trường Nguyễn Siêu) đã có công trình nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của giáo viên phụ trách cũng là thầy giáo chủ nhiệm Lê Minh Thực, kết hợp với nhà khoa học chuyên ngành là Thạc sĩ Đỗ Minh Thúy Liên với đề tài “Ảnh hưởng của một số yếu tố tâm lý - xã hội đến kết quả học tập của học sinh cấp 3”.

Đề tài đã được báo cáo trong Hội thảo khoa học quốc tế "Vai trò của Tâm lý học trường học trong việc đảm bảo sức khỏe tâm lý cho học sinh và gia đình", tiểu ban "Nhận thức và học tập”.

Xuất phát từ độ tuổi và trải nghiệm bản thân – Phương Nhi xác định: học sinh THPT là độ tuổi phát triển quan trọng của mỗi người. Đây là giai đoạn có ảnh hưởng tới định hướng tương lai. Trong đó, kết quả học tập có ý nghĩa quan trọng để thành công trong nghề nghiệp sau này. 

So với các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu có khách thể ngẫu nhiên là 100 học sinh THPT Nguyễn Siêu của Phương Nhi chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tích cực tới kết quả học tập cho học sinh: Sự quan tâm và hỗ trợ của cha mẹ trong quá trình định hướng học tập cho học sinh; Sự thân thiện từ giáo viên và phương pháp giảng dạy tích cực; Bầu không khí tâm lí và sự thi đua trong học tập; Mục đích học tập phù hợp giúp học sinh chủ động hơn trong việc học.

Theo phản ánh và mong muốn của học sinh đề đạt khi được phỏng vấn, để nâng cao chất lượng học tập, cần: 1) Tăng cường các hoạt động ngoại khóa giúp HS giao lưu và hỗ trợ nhau hơn trong học tập và cuộc sống; 2) Tạo thêm các kênh thông tin và nguồn trợ giúp học tập cũng như tâm lí; 3) Cần có các buổi thảo luận trao đổi về các chủ đề học sinh quan tâm… Đây cũng chính là những mảng hoạt động mà Trường Nguyễn Siêu đang chú trọng phát triển.

Phương Nhi đã nhận được giấy khen của ban tổ chức về báo cáo và đang hoàn thiện tiếp để tham gia cuộc thi học sinh nghiên cứu khoa học - kĩ thuật năm nay. Chúc Nhi sẽ thành công hơn nữa!