Liên Đội Tiểu học và THCS Nguyễn Siêu hội thu Kế hoạch nhỏ

13:58 17/05/2022

Thực hiện lời Bác Hồ đã dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tùy theo sức của mình”, ngày 16/5/2022 vừa qua, Đội viên Liên đội Tiểu học và Liên đội THCS Nguyễn Siêu đã tích cực tham gia có hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ” do Hội đồng Đội Quận Cầu Giấy phát động.

Qua hoạt động này, Đội viên được rèn luyện ý thức tiết kiệm, yêu lao động lao động, đoàn kết, sẻ chia, cảm thông với mọi người xung quanh, biết giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Mời các bạn cùng xem một số hình ảnh trong hội thu: