Trường Nguyễn Siêu và các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

07:48 09/11/2022

Ngày 02 tháng 09 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 09 tháng 11 năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành và đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam.

Từ đây, ngày 09/11 hàng năm được xác định là ngày Pháp luật Việt Nam với mục đích nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đã tích cực tham gia các hoạt động tuân thủ pháp luật bằng những việc làm đơn giản nhất hàng ngày như thực hiện tốt nội quy, quy định trong nhà trường cũng như kỉ luật lớp học, thực hiện tốt an toàn giao thông, quyền trẻ em…, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Cũng trong dịp này, môn Giáo dục công dân đã tổ chức các hoạt động tìm hiểu kiến thức pháp luật trong học sinh như vẽ tranh ở khối lớp 6, 7.

Học sinh khối 8 thi "Rung chuông Vàng"

Học sinh lớp 11 tham gia cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đặc biệt học sinh lớp 12 được tham gia trải nghiệm sắm vai trong chuyên đề Thực hiện pháp luật với nội dung “Tòa tuyên án” để vận dụng kiến thức pháp luật vào giải quyết các tình huống thực tiễn hàng ngày.

Trải nghiệm sắm vai "Toà tuyên án" của lớp 12

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã giúp cho học sinh Nguyễn Siêu có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn và với trường Nguyễn Siêu ngày pháp luật được thực hiện ở tất cả các ngày trong năm.