Tuổi trẻ Nguyễn Siêu tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Biên cương Tổ quốc

08:00 21/10/2021

Thực hiện Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU ngày 27/9/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về hướng dẫn tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021); Công văn số 523 CV-BTGTU ngày 27/9/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Cuộc thi “Biên cương Tổ quốc tôi” nhằm tuyên truyền đến Đoàn viên, thanh niên về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc, giáo dục tư tưởng, chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn trường THPT Nguyễn Siêu đã tuyên truyền, triển khai về thời gian, cách thức, thể lệ cuộc thi tới tất cả Đoàn viên, thanh niên là học sinh THPT, thu hút được đông đảo các bạn tham gia hưởng ứng.

Một số hình ảnh của các Đoàn viên, thanh niên THPT Nguyễn Siêu tham gia cuộc thi trực tuyến “Biên cương Tổ quốc tôi”.

***

Tuần thi thứ 3 đang tiếp tục diễn ra từ ngày 17 đến 24-10. Đề nghị các bạn tiếp tục hưởng ứng tham gia Cuộc thi, với các cách thức như sau:

- Cách 1: Truy cập vào website: http://www.biencuongtoquoc.vn để đăng ký/đăng nhập thông tin và tham gia dự thi.

- Cách 2: Đối với thí sinh dự thi là thanh niên Việt Nam, tải App Thanh niên Việt Nam trên điện thoại di động từ kho ứng dụng AppStore (đối với hệ điều hành IOS) và Google Play (đối với hệ điều hành Android). Mở App và truy cập vào mục Học tập/hoặc vào banner hướng dẫn tham gia cuộc thi trên trang chủ của App để đăng ký/đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi.

- Cách 3: Truy cập vào banner Cuộc thi được đăng trên các báo: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://dangcongsan.vn; Báo Nhân dân: www.nhandan.com.vn; Báo Quân đội nhân dân: www.qdnd.vn; Tạp chí Tuyên giáo: www.tuyengiao.vn; Báo Tiền phong: www.tienphong.vn; Báo Thanh niên: www.thanhnien.vn; Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn;… để đăng ký/đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi.