BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN SIÊU

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Siêu: Hiệu trưởng Dương Thị Thịnh; Các Phó Hiệu trưởng: Dương Thị Nguyệt. Nguyễn Thị Lan, Lê Tường Vân, Nguyễn Thị PhúcBAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN SIÊU

Hiệu trưởng

Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thúy

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Sinh

Huy chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" Bằng khen của UBND Thành phố

Phó hiệu trưởng

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thị Thanh Nhàn

Huy chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" Bằng khen của UBND Thành phố

Phó hiệu trưởng

Phan Thị Văn

Huy chương "Vì thế hệ trẻ"