100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, trên 58.3% giáo viên dạy giỏi với 171 giải thưởng các cấp.

Xem thêm

100% đạt chứng chỉ Quốc tế Cambridge CIE và CELA, trong đó trên 50% đạt loại Xuất sắc.

Xem thêm

Trên 1,073 giải thưởng học sinh giỏi các cấp (Quận, Cụm, Thành phố, Quốc gia, Quốc tế).

Xem thêm

Tin tức - Sự kiện - Nhân vật

Welcome to Nguyễn Siêu