TIN TỨC - SỰ KIỆN - NHÂN VẬT

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Vĩnh nhận Huân chương Lao động

Sáng 11/11/2019, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Trọng Vĩnh đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp không ngơi...

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

25:1

Tỉ lệ HS và GV

25

Sĩ số TB/lớp

100%

HS đỗ Đại học( từ 2014 )

1500

Giải thưởng HS

300

Giải thưởng GV
Câu lạc bộ sau giờ học

08

TIỂU HỌC

27

TRUNG HỌC

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

25:1

Tỉ lệ HS và GV

25

Sĩ số TB/lớp

100%

HS đỗ Đại học( từ 2014 )

1500

Giải thưởng HS

300

Giải thưởng GV
Câu lạc bộ sau giờ học

08

TIỂU HỌC

27

TRUNG HỌC

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ