TIN TỨC - SỰ KIỆN - NHÂN VẬT

TLiM: không chỉ là dạy - học mà còn là truyền cảm hứng

Sau khóa học TLiM của mùa hè 2019, giáo viên trường Nguyễn Siêu đã tiến thêm một bước dài với "7 thói quen hiệu quả", để dạy - học không chỉ là trách...

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

25:1

Tỉ lệ HS và GV

25

Sĩ số TB/lớp

100%

HS đỗ Đại học( từ 2014 )

1500

Giải thưởng HS

300

Giải thưởng GV
Câu lạc bộ sau giờ học

08

TIỂU HỌC

27

TRUNG HỌC

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

25:1

Tỉ lệ HS và GV

25

Sĩ số TB/lớp

100%

HS đỗ Đại học( từ 2014 )

1500

Giải thưởng HS

300

Giải thưởng GV
Câu lạc bộ sau giờ học

08

TIỂU HỌC

27

TRUNG HỌC

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ