TIN TỨC - SỰ KIỆN - NHÂN VẬT

Hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Cảm ơn các thầy cô đã quyết định chọn nghề giáo - một nghề đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, đòi hỏi lòng đam mê, sự nhiệt huyết, đòi hỏi chữ Tâm hơn bao...

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

25:1

Tỉ lệ HS và GV

25

Sĩ số TB/lớp

100%

HS đỗ Đại học( từ 2014 )

1500

Giải thưởng HS

300

Giải thưởng GV
Câu lạc bộ sau giờ học

08

TIỂU HỌC

27

TRUNG HỌC

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

25:1

Tỉ lệ HS và GV

25

Sĩ số TB/lớp

100%

HS đỗ Đại học( từ 2014 )

1500

Giải thưởng HS

300

Giải thưởng GV
Câu lạc bộ sau giờ học

08

TIỂU HỌC

27

TRUNG HỌC

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ