TIN TỨC - SỰ KIỆN - NHÂN VẬT

Học sinh Nguyễn Siêu đạt thành tích xuất sắc Liên hoan hát tiếng Anh thành phố

Vừa qua, tại Liên hoan hát tiếng Anh thành phố Hà Nội lần thứ XX dành cho học sinh Tiểu học, trường Nguyễn Siêu đã được Thành Đoàn Hà Nội tặng Bằng...

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

25:1

Tỉ lệ HS và GV

25

Sĩ số TB/lớp

100%

HS đỗ Đại học( từ 2014 )

1500

Giải thưởng HS

300

Giải thưởng GV
Câu lạc bộ sau giờ học

08

TIỂU HỌC

27

TRUNG HỌC

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

25:1

Tỉ lệ HS và GV

25

Sĩ số TB/lớp

100%

HS đỗ Đại học( từ 2014 )

1500

Giải thưởng HS

300

Giải thưởng GV
Câu lạc bộ sau giờ học

08

TIỂU HỌC

27

TRUNG HỌC

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ