Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH

ÔNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH

  • Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  • Nhà giáo ưu tú
  • Công dân Thủ đô ưu tú

PHÓ CHỦ TỊCH

BÀ DƯƠNG THỊ THỊNH

  • Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
  • Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục

ỦY VIÊN

ÔNG NGUYỄN VĨNH HẠNH

  • Tiến sĩ CNTT