TIN TUYỂN SINH


Thông tin tuyển sinh bổ sung các lớp

Trường Tiểu học, THCS&THPT Nguyễn Siêu - năm học 2018-2019.

Những điều cần biết về Tuyển sinh lớp 10

Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu, năm học 2018-2019

Danh sách điểm ô tô đưa đón HS Nguyễn Siêu

Trường Nguyễn Siêu đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng xe ô tô đón trả học sinh trên toàn thành phố.

Những điều cần biết về Tuyển sinh lớp 6

Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu, năm học 2018-2019

Quy định về đồng phục học sinh năm học 2018-2019

Bộ đồng phục của học sinh THCS & THPT Nguyễn Siêu bao gồm: Lễ phục theo mùa; Đồng phục hàng ngày theo mùa; Đồng phục Thể dục...

Bảng quy định học phí năm học 2018-2019

Năm học 2018-2019, Trường Nguyễn Siêu cung cấp hai chương trình học bao gồm: Chương trình Việt Nam chất lượng cao (VN) từ lớp 3-5, 7-12 và Chương trình Song ngữ Quốc tế Cambridge (CAIE) từ lớp 1 đến lớp 12.

QUY ĐỊNH NHẬP HỌC (năm học 2018 - 2019)

Đây là quy định chung của Hội đồng Quản trị đối với Trường Tiểu học Nguyễn Siêu và Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP BẬC TIỂU HỌC

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Siêu năm học 2018-2019 sẽ học theo 2 mô hình: VIỆT NAM HỘI NHẬP (VNI gọi tắt là VI) và SONG NGỮ QUỐC TẾ CAMBRIDGE (CAIE gọi tắt là CI).

Ô TÔ ĐƯA ĐÓN TẠI NHÀ VÀ TẠI ĐIỂM CỦA TRƯỜNG THCS&THPT

Kính mời CMHS tham khảo các điểm đón, trả học sinh tại nhà và tại điểm của Trường Nguyễn Siêu và mức cước phí trong năm học 2017-2018 của công ty CP vận tải Newway.