TIN TUYỂN SINH


THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

2019-2020 sẽ là năm học đầu tiên Trường Nguyễn Siêu hoàn thiện giảng dạy chương trình Quốc tế Cambridge từ lớp 1 đến lớp 12 với khóa A-Levels đầu tiên sẽ tốt nghiệp vào tháng 5/2020.

THÔNG BÁO PHÂN LUỒNG ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH ONLINE

VÀO LỚP ĐẦU CẤP VÀ CÁC LỚP BỔ SUNG CỦA TRƯỜNG NGUYỄN SIÊU NĂM HỌC 2019-2020