Phát triển ngôi trường "Xanh hạnh phúc" cùng chiến dịch của Liên hợp quốc

22:18 03/10/2021

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2021, Trường Nguyễn Siêu đã tham gia vào chiến dịch phát triển xanh "Race To Zero" được chủ trì bởi Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Liên minh Lãnh đạo Bền vững trong Giáo dục và tổ chức Second Nature - trở thành ngôi trường đầu tiên tại Hà Nội tham gia vào chiến dịch. Với mong muốn được đóng góp tiếng nói chung của mình vào tình hình biến đổi khí hậu chung của thế giới, Trường Nguyễn Siêu cam kết kết đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2025.

“Race To Zero” (được tạm dịch là “Cuộc chạy đua hướng đến mục tiêu giảm phát thải bằng không”) là chiến dịch toàn cầu được chủ trì tổ chức bởi Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Liên minh Lãnh đạo Bền vững trong Giáo dục và tổ chức Second Nature. Chiến dịch được tổ chức nhằm tập hợp sự lãnh đạo và hỗ trợ từ các doanh nghiệp, thành phố, khu vực, các nhà đầu tư để phục hồi các-bon lành mạnh, có khả năng phục hồi, ngăn ngừa các mối đe dọa trong tương lai, tạo việc làm tốt và mở ra tăng trưởng bền vững, đồng đều.

Với mong muốn được đóng góp tiếng nói chung của mình vào tình hình biến đổi khí hậu chung của thế giới, tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển ngôi trường xanh và trở thành một trong những ngôi trường tiên phong tại Việt Nam về phát triển xanh tại cơ sở giáo dục, Trường Nguyễn Siêu thực hiện phát triển kế hoạch triển khai chiến dịch “Race To Zero” như sau:
1. Phát triển ngôi trường xanh với cam kết chạy đua trong chiến dịch cam kết đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 (hay còn được hiểu là lượng carbon được giải phóng trừ lượng bù phát thải carbon bằng 0).
2. Đóng góp vào quá trình ngăn ngừa các mối đe doạ trong tương lai về biến đổi khí hậu toàn cầu.
3. Trở thành cơ sở giáo dục tiên phong tại Việt Nam triển khai chiến dịch để kích thích tinh thần tham gia chiến dịch tại các cơ sở giáo dục khác.

Trường Nguyễn Siêu cam kết đạt được lượng carbon được giải phóng trừ lượng bù phát thải carbon bằng 0 vào năm 2025 thông qua những hoạt động thường ngày, thường niên - áp dụng với tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên của nhà trường với khuôn viên 10,000m2 của trường.

Các hoạt động được triển khai trong nhà trường được kể đến như:

A. Hoạt động thường ngày:

 1. Tận dụng thức ăn thừa
 2. Phân loại rác thải
 3. Thu gom pin đã qua sử dụng
 4. Kế hoạch nhỏ - Tiết kiệm giấy
 5. Căng tin sử dụng vật liệu thân thiện môi trường
 6. Sử dụng bình nước cá nhân
 7. Tiết kiệm năng lượng
 8. Phát triển môn học "Enterprise" bao gồm các nội dung về phát triển bền vững

B. Hoạt động thường niên:

 1. Cuộc thi vẽ “Trái Đất Sáng Tạo” được phối hợp tổ chức cùng Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Hội đồng Anh
 2. Cuộc khi khởi nghiệp về xử lí và tái sử dụng rác thải nhựa được phối hợp tổ chức cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
 3. Ngày hội STEM
 4. Ngày hội trồng cây

Ngoài ra, Trường Nguyễn Siêu tự hào là cơ sở giáo dục đầu tiên tại Hà Nội - cơ sở giáo dục thứ hai tại Việt Nam tham gia chiến dịch với với mong muốn được đóng góp tiếng nói chung của mình vào tình hình biến đổi khí hậu chung của thế giới.

Thân mời các học sinh, cha mẹ học sinh và người đọc tiếp tục theo dõi về các hoạt động triển khai trong chiến dịch "Race To Zero" của trường qua các kênh truyền thông của nhà trường.

Cùng vì một ngôi trường "Xanh hạnh phúc - Sáng tư duy"!