Tuyên dương, khen thưởng học kỳ I (2018-2019) học sinh Tiểu học

07:54 22/01/2019

Sáng 21/1/2019, trường Nguyễn Siêu đã tổ chức lễ Tuyên dương, khen thưởng học kỳ I năm học 2018-2019 cho tập thể và cá nhân học sinh Tiểu học có thành tích học tập, rèn luyện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Đây là một hoạt động sơ kết nửa đầu năm học 2019-2019 mang tính động viên, khích lệ học sinh toàn trường tích cực, nỗ lực phấn đấu để đạt thành tích học tập, rèn luyện tốt hơn nữa trong cả năm học. 

Cô Hiệu phó Lê Tường Vân đọc báo cáo học kỳ I và Quyết định khen thưởng.

Hiệu trưởng Dương Thị Thịnh trao thưởng cho các tập thể lớp có thành tích xuất sắc (1CI6, 1CI11, 2CI1, 2CI6, 3CI4, 3NS11, 4CI1, 4CI5, 5CI1, 5CI3, 5NS1)

Tập thể lớp vở sạch chữ đẹp mức xuất sắc (1CI1, 2CI1, 3CI5, 3NS7, 4CI1, 4NS7)

Tập thể lớp vở sạch chữ đẹp mức cao (1CI2, 1CI3, 1CI4, 1CI5, 1CI6, 1CI7, 1CI8, 1CI9, 1CI10, 1CI11, 2CI2, 2CI3, 2CI4, 2CI5, 2CI6, 2CI7, 2VI8, 2VI9, 2VI10, 2VI11, 3CI1, 3CI2, 3CI3, 3CI4, 3CI6, 3NS8, 3NS9, 3NS10, 3NS11, 4CI2, 4CI3, 4CI4, 4CI5, 4NS6, 4NS8, 4NS9, 4NS10, 4NS11, 5CI1, 5CI2, 5CI3, 5NS4, 5NS5, 5NS6, 5NS7, 5NS8, 5NS9, 5NS10)

Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Hạnh thay mặt HĐQT và cô Hiệu phó Lê Tường Vân trao thưởng cho học sinh đạt giải trong các cuộc thi văn hóa

Khen thưởng học sinh có thành tích tốt về thể dục thể thao, văn nghệ...

Một tiết mục văn nghệ của giáo viên nhà trường

Đội văn nghệ học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên HĐQT và BGH nhà trường.