Workshop cho GV chương trình Cambridge

16:41 09/07/2019

Trong các ngày 9, 10/7/2019, các workshop bằng tiếng Anh dành cho giáo viên dạy chương trình Cambridge tại Nguyễn Siêu: Refresher Workshop on Lesson Planning và Seminar-workshop on IELTS Speaking and Writing đã và sẽ được tổ chức.

 

Workshop Lesson Planning

 

Song song với đó, các cuộc tập huấn khác như Hội nghị Chủ nhiệm (bồi dưỡng công tác chủ nhiệm) hay Trường học Hạnh phúc (dành cho GV tiểu học) cũng được diễn ra. Tất cả các giáo viên, nhân viên nhà trường đang tích lũy năng lượng sẵn sàng cho một năm học mới sắp tới!

 

Hội nghị Chủ nhiệm 

 

Tập huấn Trường học Hạnh phúc