ECON


[ECON - CÂU LẠC BỘ SỰ KIỆN ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG NGUYỄN SIÊU]

"Ngoài vai trò hỗ trợ những hoạt động của nhà trường, thành viên CLB được thể hiện bản thân nhiều hơn qua việc tổ chức sự kiện theo yêu cầu từ các lớp hay các đơn vị cá nhân, nhóm phụ huynh - học sinh trong trường Nguyễn Siêu."

Ban Điều hành ECON

ECON được điều hành bởi 3 thành viên Ban Chủ tịch và 6 trưởng ban thuộc các ban: Điều hành, Nội dung, Hậu cần, Nhân sự, Design and Media, Tài chính và Nghệ thuật.