Đoàn TNCS HCM trường Nguyễn Siêu kết nạp 67 Đoàn viên mới

09:59 26/03/2018

Sáng 26/3/2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Nguyễn Siêu đã tổ chức lễ Kết nạp 67 học sinh mới vào đội ngũ của Đoàn.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của thày trò trường Nguyễn Siêu kỷ niệm tháng Thanh niên. 67 học sinh ưu tú đủ điều kiện và phẩm chất đã được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sau khi nhận thẻ Đoàn viên và được gắn huy hiệu Đoàn trên ngực áo.