Người thầy trọn vẹn 65 năm cùng giáo dục Thủ đô

08:04 27/11/2019

Bài viết được đăng tải trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô số Đặc biệt - chào mừng 65 năm ngành Giáo dục Đào tạo Hà Nội, 10 năm Tạp chí Giáo dục Thủ đô.

TIN LIÊN QUAN:

>>> NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh là "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2016

>>> Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Vĩnh nhận Huân chương Lao động

>>> Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Vĩnh đạt 100% tín nhiệm Nhà giáo Nhân dân

>>> Gương công dân Thủ đô ưu tú - NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh

>>> Người thầy tiên phong đưa trường Việt Nam lên hàng quốc tế

>>> NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh: Giáo dục không thể "gặt lúa non"!

>>> NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

>>> Người thầy dựng "nết Nguyễn Siêu"

>>> Người lính già nặng lòng với sự nghiệp trồng người 

ĐỌC THÊM

>>> NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh là "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2016

>>> Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Vĩnh nhận Huân chương Lao động

>>> Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Vĩnh đạt 100% tín nhiệm Nhà giáo Nhân dân

>>> Gương công dân Thủ đô ưu tú - NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh

>>> Người thầy tiên phong đưa trường Việt Nam lên hàng quốc tế

>>> NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh: Giáo dục không thể "gặt lúa non"!

>>> NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

>>> Người thầy dựng "nết Nguyễn Siêu"

>>> Người lính già nặng lòng với sự nghiệp trồng người